Denumirea proiectului “Inovarea procesului de simulare computerizata a reperelor, subansamblelor si ansamblelor prin transfer tehnologic”

Parteneriatul intre CAELYNX EUROPE SRL si IPA SA Bucuresti, condus si reprezentat de CAELYNX EUROPE SRL anunta implementarea activitatilor proiectului “Inovarea procesului de simulare computerizata a reperelor, subansamblelor si ansamblelor prin transfer tehnologic“ Cod SMIS: 125978

Beneficiarul proiectului: Parteneriatul intre CAELYNX EUROPE SRL si IPA SA Bucuresti, condus si reprezentat de CAELYNX EUROPE SRL anunta inceperea activitatilor proiectului “ Inovarea procesului de simulare computerizata a reperelor, subansamblelor si ansamblelor prin transfer tehnologic“ Cod SMIS: 125978

Obiectivul general al proiectului este Cresterea gradului de inovare în cadrul CAELYNX EUROPE SRL prin susinerea de catre un ITT si transfer tehnologic în domeniul de specializare inteligenta Inginerie industriala..

Investitiile care se vor realiza în cadrul proiectului vor avea ca scop ca scop cresterea competitivitatii economice a CAELYNX EUROPE
SRL, prin intermediul transferului tehnologic realizat de catre un ITT.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea rezultatului exercitiului financiar pe seama cresterii volumului de activitate cu minim 7%, la finalul celui de-al doilea
exercitiu financiar complet, dupa implementarea investitiei
2. Cresterea numarului mediu de salariati cu 3 ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea acestei cresteri pe întreaga perioada
de monitorizare a proiectului (3 ani dupa dupa implementarea investitiei)
3. Inovarea/imbunatatirea procesului tehnologic cu un sistem HPC necesar pentru introducerea rezultatelor cercetarii în ciclul
productiv.
In urma implementarii proiectului vor fi obtinute urmatoarele rezultate: Studiu privind inovarea procesului de simulare computerizata a reperelor, subansamblelor si ansamblelor prin transfer tehnologic cu Prototip pentru solutia inovativa care se doreste a se implementa prin proiect, un sistem HPC achizitionat pentru introducerea rezultatelor cercetarii in activitatea firmei, transfer de tehnologie, documentatie de aplicare a procesului inovativ, raport de testare /experimentare, produse si servicii noi/ semnificativ îmbunatatite ca urmare a aplicarii procesului inovativ, crearea a 3 locri noi de munca si mentinerea celor 12 existente.

Valoarea totala a proiectului: 968,470.27 lei

Finantarea nerambursabila: 730,120.10 lei, din care FEDR – 620.602,09 lei si 109.518,01 lei din bugetul national.

Data începerii si finalizării proiectului: 01.06.2018 – 30.09.2020. Perioada de implementare a proiectului este de 28 luni.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, http://www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.

 Stefan-Cristian Castravete, telefon:  0729104330, e-mail: scastravete@caelynx.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei